search

Dehydrobenzperidol Iv Injvlst 2,5mg/ml Ampul 1ml

Dehydrobenzperidol Iv Injvlst 2,5mg/ml Ampul 1ml

Eurocept International BV.
Dehydrobenzperidol Iv Injvlst 2,5mg/ml Ampul  1ml

Hier vindt u alle informatie over het gebruik van Dehydrobenzperidol Iv Injvlst 2,5mg/ml Ampul 1ml. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw apotheek.