search

Bronnen

BijsluiterPlus brengt betrouwbare informatie over elk medicijn op één plek bij elkaar. Nooit meer verschillende bronnen naast elkaar raadplegen - we hebben alle belangrijke bronnen aan elkaar gekoppeld.
Op BijsluiterPlus wordt informatie getoond van onderstaande bronnen.

Apotheek.nl
Apotheek.nl is een website die informatie biedt over verschillende geneesmiddelen en hun toepassingen. Je kunt hier terecht om meer te weten te komen over medicijnen en hoe ze te gebruiken.
Bezoek website

Bijwerkingencentrum Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb is een organisatie die zich bezighoudt met het verzamelen en analyseren van informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen. Op hun website kun je meer te weten komen over mogelijke bijwerkingen en hoe je deze kunt melden.
Bezoek website

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is verantwoordelijk voor de beoordeling en regulering van geneesmiddelen in Nederland. Op hun website vind je informatie over de beoordelingsprocedures en de veiligheid van geneesmiddelen.
Bezoek website

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zet zich in voor de gezondheid van mens en dier door de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).
Het Geneesmiddelenbureau is belast met de goedkeuring van en het toezicht op geneesmiddelen in de EU. Bedrijven kunnen bij het bureau terecht voor een universele vergunning, op basis waarvan ze een geneesmiddel in de hele EU en de hele EER in de handel mogen brengen. Die vergunning wordt afgegeven door de Europese Commissie.
Bezoek website

Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor)
Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) richt zich op het optimaliseren van medicijngebruik bij ouderen. Op hun website kun je informatie vinden over geneesmiddelen en specifieke aanbevelingen voor ouderen.
Bezoek website

Farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van geneesmiddelen. Op BijsluiterPlus vindt u voorlichtingsmateriaal van de fabrikant.

Farmacotherapeutisch Kompas
Het Farmacotherapeutisch Kompas is een online naslagwerk met informatie over geneesmiddelen en hun gebruik. Je kunt hier richtlijnen en adviezen vinden over de behandeling van verschillende aandoeningen.
Bezoek website

Geneesmiddelinformatiebank
De Geneesmiddelinformatiebank is een database met informatie over geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn. Op hun website kun je informatie vinden over de samenstelling, werking en bijwerkingen van verschillende geneesmiddelen.
Bezoek website

Inhalatorgebruik.nl
Inhalatorgebruik.nl biedt informatie en instructies over het correct gebruik van inhalatoren voor de behandeling van luchtwegaandoeningen. Op hun website vind je tips en demonstraties om inhalatoren effectief te gebruiken.
Bezoek website

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een organisatie die zich richt op het bevorderen van veilig en verantwoord medicijngebruik. Op hun website vind je informatie over medicijnen, richtlijnen en adviezen voor zorgverleners en patiënten.
Bezoek website

KIJKsluiter
KIJKsluiter is een platform van ongeveer 10.000 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd.
Bezoek website

Kinderformularium
Kinderformularium is een naslagwerk met informatie over geneesmiddelen die veilig gebruikt kunnen worden bij kinderen. Op hun website kun je specifieke doseringsrichtlijnen en adviezen vinden voor geneesmiddelengebruik bij kinderen.
Bezoek website

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland. Op hun website vind je informatie over de rol van apothekers in de gezondheidszorg en actuele ontwikkelingen in de farmacie.
Bezoek website

Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS)
De Stichting IMIS heeft als hoofddoelstelling het trainen van zorgverleners volgens de laatste inzichten over inhalatietechniek en het geven van een effectieve instructie. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis en onafhankelijk van farmaceuten.
Bezoek website

Stichting KenMed
Het Kennisplatform Medicatie in de Psychiatrie is een initiatief van professionals en ervaringsdeskundigen. De websites geven begrijpelijke en objectieve informatie over medicijnen die in de psychiatrie veel gebruikt worden.
Bezoek website

Thuisarts.nl
Thuisarts.nl is een website met betrouwbare medische informatie voor patiënten. Je kunt hier informatie vinden over verschillende aandoeningen, symptomen, behandelingen en medicijnen.
Bezoek website

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie voor alle zorgverzekeraars. We verbinden zorgverzekeraars, en vinden de balans tussen de verschillende belangen in de zorg.
Bezoek website