Bronnen

 • Apotheek.nl
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor)
 • Farmaceutische industrie
 • Farmacotherapeutisch kompas
 • Geneesmiddelinformatiebank
 • Inhalatorgebruik.nl
 • Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
 • Kinderformularium
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • LAREB
 • Productwaarschuwingen CBG en industrie
 • Thuisarts.nl