search

Over BijsluiterPlus

BijsluiterPlus brengt betrouwbare informatie over elk medicijn op één plek bij elkaar.
Op BijsluiterPlus vindt de zorgverlener alle medicijninformatie die nodig is voor de dagelijkse werkzaamheden.

BijsluiterPlus ondersteunt in de voorlichtingstaak die apotheekmedewerkers, huisartsen, voorschrijvers, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten hebben en biedt daarop een goede en belangrijke aanvulling.

Blended care is een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten, digitaal waar het kan en fysiek waar het moet.

Voordelen voor de medicijngebruiker

 • bekijken van de informatie op een voor de medicijngebruiker gewenst moment en gewenste plaats
 • geen problemen met privacy en tijdsdruk bij aflevering
 • informatie is te allen tijde en overal beschikbaar op computer, tablet en smartphone
 • visuele ondersteuning van schriftelijke en mondelinge informatie over medicijnen
 • instructies telkens opnieuw te raadplegen (herhaling)
 • kwalitatief goede informatie vanuit betrouwbare bronnen
 • informatie over verschillende medicijnen is op één website beschikbaar en 24 uur per dag te raadplegen.

Bronnen van digitale medicijninformatie:

 • Apotheek.nl
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor)
 • Farmaceutische industrie
 • Farmacotherapeutisch kompas
 • Geneesmiddelinformatiebank
 • Inhalatorgebruik.nl
 • Instituut Verantwoord Medicijngebruik
 • Kinderformularium
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • LAREB
 • Productwaarschuwingen CBG en industrie
 • Thuisarts.nl

Waarom BijsluiterPlus?

Om de medicijngebruiker te begeleiden in goed medicijngebruik is het belangrijk om deze van de juiste informatie te voorzien.
Informatie vanuit de bijsluiter is vaak moeilijk te begrijpen. Daarom is het noodzakelijk de medicijngebruiker ook via andere wegen te informeren.
Combinatie van mondelinge, audiovisuele en schriftelijke informatie blijkt uit onderzoek de beste combinatie van voorlichting te zijn.

Zo werkt BijsluiterPlus

BijsluiterPlus zorgt er voor dat de zorgverlener alle relevante informatie over een medicijn direct bij elkaar heeft.
Daarvoor is wel een eenmalige aanmelding met BIG registratie noodzakelijk.

Vanuit de medicijnpagina kan de zorgverlener met 1 druk op de knop een email met alle informatie naar de medicijngebruiker verzenden. Deze ontvangt een link en wordt zo geleid naar de voor hem of haar van toepassing zijnde medicijnpagina.

De medicijngebruiker heeft direct toegang tot alle relevante bronnen over zijn of haar medicijn. Omdat uitingen van fabrikanten door de overheid als geneesmiddelreclame worden beschouwd zijn deze te benaderen na het intoetsen van een RVG of EU-nummer van het geneesmiddel. Dit staat op elk origineel doosje.

BijsluiterPlus is DE startpagina voor zorgverlener en medicijngebruiker en kan gekoppeld worden met zorginformatiesystemen, apps en andere e-health applicaties.

Bijsluiterplus is een initiatief van openbare apothekers Carlo Schneider en David Wagemaker.