search

Gedragscode Geneesmiddelenreclame

De Nederlandse regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame vindt zijn oorsprong in de uit 1992 stammende Europese richtlijn betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG).
In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, later opnieuw gecodificeerd in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018.

BijsluiterPlus heeft tot doel de zorgverlener en de geneesmiddelgebruiker te informeren over het totale geneesmiddelaanbod.

Apotheekkennisbank en BijsluiterPlus maken daartoe gebruik van publieke informatie en maakt uitdrukkelijk geen informatie openbaar die conform wet- en regelgeving niet openbaar is voor de geneesmiddelgebruiker.

Voor de richtlijn wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Alle zorgverleners met een BIG registratie kunnen een account aanmaken voor Apotheekkennisbank en BijsluiterPlus.
Uitzondering zijn apothekersassistenten, farmaceutische consulenten en farmakundigen deze mogen BIG-nummer van (beherend) apotheker gebruiken omdat men valt onder ‘beroepsbeoefenaar’ als gedefinieerd in artikel 82 lid 1 onder a van de Geneesmiddelenwet.

Informatie die alleen bedoeld is voor de geneesmiddelgebruiker of zorgverlener is afgesloten met een slotje. De zorgverlener heeft toegang tot deze informatie via zijn/haar BIG-account.
De geneesmiddelgebruiker kan de afgeschermde content alleen benaderen met RVG-nummer of EU-code van het medicijn.