Hulp bij code

Het RVG of EU-nummer vindt u op de verpakking van het geneesmiddel.

Bijvoorbeeld: 123456 (RVG) of 12345//67890 (RVG) of EU/01/23/456/789
In alle gevallen dient u de volledige reeks cijfers en letters over te nemen.