search

Tresiba Flextouch Injvlst 200e/ml Pen 3ml

Tresiba Flextouch Injvlst 200e/ml Pen 3ml

Novo Nordisk BV.

Bijsluiter van Tresiba Flextouch Injvlst 200e/ml Pen 3ml van Novo Nordisk BV..

Hier vindt u alle informatie over het gebruik van Tresiba Flextouch Injvlst 200e/ml Pen 3ml. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw apotheek.