search

Ezetimibe/simvastatine Teva Tablet 10/40mg

Ezetimibe/simvastatine Teva Tablet 10/40mg

Pharmachemie BV.

Bijsluiter van Ezetimibe/simvastatine Teva Tablet 10/40mg van Pharmachemie BV..

Hier vindt u alle informatie over het gebruik van Ezetimibe/simvastatine Teva Tablet 10/40mg. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw apotheek.